Wiva Group

Wiva Group er en rådgivnings- og udviklingsvirksomhed, som går nye veje for at vise sammenhængene mellem forretningsdrift og HRM-indsats. Wiva Group tilbyder en både bred og dyb forretningsbaseret HRM-indsigt, og ser verden gennem kundernes optik.
Derfor arbejder Wiva Group på kundernes præmisser – og udgangspunktet er altid kundens oplevelse af forretningsdriften.

Vi ønsker at hjælpe vores kunder til at ræsonnere sig frem til de rette indsatser på HRM-området.

Vores grundholdning er, at vi kan og skal frisætte de mange uudnyttede ressourcer, der findes i langt de fleste virksomheder. Den holdning driver vores engagement i alle rådgivnings- og udviklingsopgaver.

Wiva Group er baseret på mange års erfaring med organisations- og ledelsesudvikling i nogle af Danmarks mest markante virksomheder.

Wiva Group virker gennem den fortrolige ledelsesdialog og repræsenterer gennem Kompetencemægleren™ alle kompetencer indenfor forretnings- organisations- og ledelsesudvikling – knyttet sammen i Kompetenceværket.
 

www.wiva.dk

www.kompetencevaerket.dk

www.kompetencemaegleren.dk